Χώροι εστίασης

Χώροι εστίασης
Χώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςΧώροι εστίασηςk86_bar

Διάφορα έπιπλα (καρέκλες και τραπέζια) και εσωτερικά στοιχεία διακόσμησης από ξύλο, για χώρους εστίασης σε ξενοδοχεία.